Vehicul istoric = 30 de ani vechime

 

2014-11-13

Incepand din data de 23.10.2014 a fost schimbata legislatia privind definitia vehicolelor istorice.

Ordinul nr. 1445/2014 pentru modificarea Reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005.
in temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 230/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:
Art. I.

1 Reglementarile privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere - RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.132/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
- 1 La capitolul I subcapitolul I3 punctul 20, subpunctul 20.1 va avea urmatorul cuprins:
" 20.1. Vehiculul istoric (vehiculul de interes istoric) este vehiculul care indeplineste simultan urmatoarele conditii:
- a fost fabricat sau inmatriculat pentru prima data in urma cu cel putin 30 de ani;
- tipul sau specific, astfel cum este definit in legislatia Uniunii Europene sau in legislatia nationala relevanta, dupa caz, nu se mai afla in fabricatie;
- este bine intretinut si mentinut in starea sa initiala si nu a suferit nicio modificare substantiala a caracteristicilor tehnice ale componentelor sale principale;
- detine un atestat de vehicul istoric, emis de catre autoritatea nationala a FIVA in Romania, Retromobil Club Romania. Retromobil Club Romania documenteaza criteriile si procedura de eliberare a atestatului de vehicul istoric si mentine in evidenta sa informatica inregistrari pentru fiecare atestat eliberat.
Pentru vehiculele care indeplinesc conditiile de mai sus si care corespund in ceea ce priveste verificarea starii tehnice, avand in vedere caracteristicile tehnice de la data primei inmatriculari a vehiculului (sau anul de fabricatie al vehiculului, daca data primei inmatriculari nu este cunoscuta), RAR elibereaza CIV cu mentiunea «Vehicul istoric». De asemenea, RAR inscrie textul «Vehicul istoric» si in CIV deja eliberate pentru vehiculele inmatriculate in Romania care indeplinesc conditiile de mai sus si detin inspectia tehnica periodica valabila conform legislatiei in vigoare."
Art. II.
Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 pct. 7 din Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspectia tehnica periodica a autovehiculelor si a remorcilor acestora si de abrogare a Directivei 2009/40/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.

---------------------------------------------------------------------------

Definitia inclusa in legislatia romana este preluata din RNTR-ul aprobat
de Parlamentul European care va intra in vigoare in toate statele membre
UE in trei ani de la aprobare. Romania devine astfel primul stat care
preia noua definitie a vehiculelor istorice.

In concluzie pot aplica pentru atestatul de vehicul istoric posesorii de
vehicule fabricate de mai mult de 30 ani (1984).

Prin noua lege, in ceasul al 12-lea, mai pot fi salvate o serie de
vehicule de productie romaneasca cu data incerta de incetare a
fabricatiei.

Sursa: RCR
Numar de vizite: 8259